VIONGOZI WAKUU WA SASA WA AFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA NA IDARA MAALUM SMZ


 

Waziri mwenye dhamana ya kuiongoza Afisi ya Rais Tawala za Mikoa na Idara maalum za SMZ ni MHE. MASOUD ALI MOHAMMED.

Katibu mkuu wa Wizara ni Mh. ISSA MAHFOUDH HAJI 

Naibu Katibu mkuu wa Wizara ni Nd. MIKIDADI MBAROUK MZEE

Aidha Katika ngazi ya Idara zinazounda za Makao Makuu uongozi uko kama ifuatavyo:

 • Idara ya uendeshaji na utumishi inaongozwa na  Nd. SILIMA JUMA KHAMIS
 • Idara ya mipango sera na utafiti - NdABDALLA ISSA MGONGO
 • Idara ya uratibu wa tawala za mikoa na serikali za mitaa - Nd. OMAR HAJI GORA
 • Wakala wa usajili wa matukio ya kijamii - Nd. IDRISSA SHAABAN ZAHRAN  
 • Idara ya uratibu wa Idara Maalum za SMZ - Nd. Lt. Col. HAJI SHEHA KHAMIS  
 • Mwenyekiti wa Tume ya Utumishi wa Idara Maalum - Col. MIRAJI M. VUAI (mst)
 • Katibu wa Tume ya Utumishi wa Idara Maalum - SSP. HASSAN HAJI HAJI 
 • Afisa mdhamini Pemba - Nd. THABIT OTHMAN ABDALLA
 • Afisi ya Mrajis wa Jumuiya zisizo za Kiserikali Zanzibar - Nd. AHMED KHALID ABDULLA
 • Mkurugenzi Mtendaji wa Viwanda vya Idara Maalum za SMZ ni - SP RAMADHAN KHAMIS IBRAHIM
 • Naibu Mkurugenzi Mtendaji wa Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii - Nd. Makame Mussa Mwadini

Wasiliana nasi


Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ

2277 Barabara ya Vuga,

S.L.P 4220,

70401 Mjini Magharibi,

Tel: +255242230034

Fax: +255242230034

Barua pepe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Waliotembelea Tovuti

3441770
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
484
2432
7519
12422
3441770